Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Jak kupować

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest w zakładce Regulamin działu Pomoc na dole strony. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.

UTWORZENIE KONTA

1.1. W  celu  zawarcia  umowy  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  prowadzeniu  Konta  w  Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego wypełnić Formularz Rejestracji klikając w link znajdujący się na dole okienka "Zaloguj się" o treści "Zarejestruj się".

1.1.1.Niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

1.2. Następnie  należy  zaakceptować  Regulamin.  Akceptację  Regulaminu  należy  potwierdzić  poprzez  odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

1.3.Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link 
weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa 
o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu lub pole „Do koszyka” przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego.
Do wyszukania Produktu Klient może skorzystać również z dostępnej w Sklepie Internetowym wyszukiwarki Produktów.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena.
Na tym etapie Klient w zależności od wybranego Produktu ma możliwość  wyboru rodzaju  danego Produktu.
Jeżeli  Klient  chce  kontynuować  składanie Zamówienia  powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3. W  tym  momencie  zostaje  zawarta  umowa  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  umożliwieniu złożenia  Zamówienia  w  Sklepie  Internetowym  poprzez  wypełnienie  Formularza  Zamówienia  i  Klient  zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie.

2.3.4. Klient wybiera sposób płatności.

2.4. Następnie  należy  kliknąć  pole  „Zamawiam”  i  Klient  zostaje  przekierowany  na  stronę  Sklepu  Internet
owego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty i klika pole „Zarejestruj się” i podaje takie same dane jak w pkt. 1.1.1


2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany  na  stronę Sklepu Internetowego,  na  której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.


2.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych 
kosztów o ile takie występują.

2.5.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.5.4. Ewentualne uwagi do Zamówienia.

2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego,  na  której  znajduje  się  informacja,  że  Zamówienie  zostało  złożone – w  tym  momencie  zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.7. Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  jego  otrzymanie.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia  następuje  poprzez  przesłanie  stosownej  wiadomości  na  adres  poczty elektronicznej  Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

2.8. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. NEWSLETTER

3.1. W  celu zapisania się na Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej  na  stronie  Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany,  a  następnie kliknąć  pole  „Zapisz się”,  po  czym  Usługobiorca  otrzyma  na podany  adres  poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć  na  nadesłany  link  i  w  tym  momencie  zostaje  zawarta  umowa  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej Newsletter.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6. Klient 
ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub  korekty  Zamówienia  można  dokonać  także  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  do 
Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@sklep-budowlany.com .

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie 
korzystając z opcji w ramach Konta.


4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę(Sprzedawcę)drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie 
Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść  zawieranej  umowy  jest  dodatkowo  utrwalona  i  zabezpieczona  w  systemie  teleinformatycznym 
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

Jeśli informacje zawarte na tej stronie okazały się dla Państwa niewystarczające prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 607 506 686.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Zadaj pytanie on-line
Sklep internetowy Shoper.pl